ΡΕΘΥΜΝΟ

Η αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Ρέθυμνο

14-03-2019 10:12
Μιχάλης Παπαδουράκης
Η αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Ρέθυμνο

Ακούσαμε πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα και με αφορμή τις διαμαρτυρίες των κατοίκων στα Τρία Μοναστήρια για την αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού ΣΜΑ στο Ρέθυμνο.

Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την χρησιμότητα των σταθμών αυτών όπου αυτοί είναι εφικτό και σκόπιμο να λειτουργήσουν.

Ο βασικός λόγος δημιουργίας ενός τέτοιου σταθμού είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων. Η σκοπιμότητα δημιουργίας τους εξαρτάται άμεσα από το οικονομικό αποτέλεσμα που θα φέρει η χρήση τους.

Η γενική αποδοχή είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταφοράς τόσο πιο συμφέρουσα και αναγκαία είναι η δημιουργία ενός σταθμού μεταφόρτωσης ενώ σε μικρές αποστάσεις όπως είναι λογικό το κόστος λειτουργίας τους θα επικάλυπτε το όποιο οικονομικό όφελος από τα καύσιμα και τα μεροκάματα. 

Για να δούμε τελικά πόσο αποτελεσματικός είναι ένας ΣΜΑ θα πρέπει να συγκρίνουμε το προηγούμενο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων με αυτό που στοιχίσει μέσω της χρήσης του ΣΜΑ.

Για την περίπτωση του Ρεθύμνου δεν έχουμε ακόμα εγκαταστάσεις ΣΜΑ σε λειτουργία αλλά ξέρουμε το κόστος που θα έχει η λειτουργία του καθώς στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου τις 12/12/2018 αποφασίστηκε να δοθεί η λειτουργία του προς κατασκευή ΣΜΑ σε ιδιώτη με το ποσό των 330.000 Ευρώ το έτος.  Αυτό θα είναι επομένως το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ με τη λειτουργία του ΣΜΑ, συν το έξτρα κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ.

Πόσο στοιχίζει όμως σήμερα η μεταφορά των απορριμμάτων με τα απορριμματοφόρα;

Δεν είναι γνωστή καμία τέτοια μελέτη ούτε από τον ΕΣΔΑΚ ούτε από τις υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνου  παρά του ότι θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει .

Υπάρχει όμως η οικονομική εκτίμηση της υπηρεσίας καθαριότητας που παρουσιάζεται και αυτή στην συνεδρίαση της 12/12/2018 και υπάρχει στα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής, η οποία έχει γίνει κυρίως με σκοπό να εξετάσει το πόσο συμφέρει ή όχι να δοθεί η λειτουργία του ΣΜΑ σε ιδιώτη.

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα ακόλουθα 3 στοιχεία των οποίων το άθροισμα αποτελεί και σύμφωνα με την μελέτη το συνολικό κόστος μεταφοράς. 1. Μισθοί οδηγών, 2. Καύσιμα 3. Συντήρηση οχημάτων. [εικόνα 1]

Οι μισθοί των οδηγών στην σελίδα 15 αναφέρεται ότι είναι 80.494,80 Ευρώ το έτος.

Τα καύσιμα επί του ποσού που αναγράφεται την ίδια μελέτη είναι 0,87 Ευρώ το χιλιόμετρο Χ 44 χιλιόμετρα Μισίρια ( μηχανοστάσιο) -ΧΥΤΑ με επιστροφή  Χ 12 απορριμματοφόρα Χ 365 μέρες.

[ 0,87 Χ 44 Χ 12 Χ 365=  167.666,40 Ευρώ το έτος]  [εικόνα 2 απόσταση Μισίρια – ΧΥΤΑ]

Η συντήρηση των οχημάτων για τα 65 χιλιόμετρα έχει υπολογιστεί στα 94.759,62 οπότε αναλογικά  για τα 44 είναι 62.541,35  τον χρόνο.

Συνολικά το κόστος μεταφοράς σήμερα είναι 80.494,80+ 167.666,40+ 62.541,35= 310.702,50 ενώ με ΣΜΑ όπως είδαμε παραπάνω θα είναι 331.117,20

Η ζημιά μας με την χρήση ΣΜΑ θα είναι 20,414,65 Ευρώ ετησίως χωρίς να έχουν υπολογιστεί όλοι οι παράγοντες.

Αν υπολογίσουμε και το κόστος για να πάνε τα απορριμματοφόρα στο ΣΜΑ το οποίο αν αυτός γίνει όπως έχει σχεδιαστεί στα 3 Μοναστήρια, για τις ανατολικές περιοχές του Δήμου,, προσθέτει παράκαμψη 17 χμ (Τσεσμές – 3 μοναστήρια – Τσεσμές), για τις Δυτικές περιοχές είναι 4χμ μόνο και για το κέντρο της πόλης είναι περίπου 10χμ, τότε η οικονομική ζημιά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο.

Τέλος αν λάβουμε υπόψη ότι το κόστος των καυσίμων στην μελέτη της υπηρεσίας καθαριότητας υπολόγισε μια μελλοντική αύξηση της τιμής τους η οποία όμως δεν έγινε και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές τιμές  το κόστος των καυσίμων των απορριμματοφόρων δεν είναι 0,87Ε/χμ αλλά είναι περίπου 0,60Ε/χμ, τότε το κόστος καυσίμων σήμερα είναι 115.632 Ευρώ και όχι 167.666,40, δηλαδή 52.034 Ευρώ λιγότερο.

 Η συνολική ζημιά μας από την χρήση ΣΜΑ πλησιάζει ή και ξεπερνά τις 100.000 Ευρώ ετησίως ανεβάζοντας το κόστος μεταφοράς των αποβλήτων στο ΧΥΤΑ κατά 50% σε σχέση με τα σημερινά.

[Οι αναφερόμενες παραπάνω διευκρινήσεις της υπηρεσίας καθαριότητας για την χμ. απόσταση και την τιμή των καυσίμων της μελέτης αυτής δόθηκε με απαντητική επιστολή σε ερώτηση του Δημοτικού συμβούλου κ. Μανουσογιάννη την 17/1/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου  1221.

 

Την ίδια εντύπωση όμως αποκομίζουμε όταν διαβάζουμε τις διάφορες πανεπιστημιακές μελέτες για την δημιουργία ΣΜΑ όπου όλες συνηγορούν ότι για την απόσταση 22 χιλιόμετρα δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση η δημιουργία ΣΜΑ.

  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην περιβαλλοντική και οικολογική μηχανική, Μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία Σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Λέσβο. Ξενιτέλλης Δημοσθένης 2004. Σελ. 42 “ Αν η απόσταση μεταφοράς υπερβεί τα 15χμ  θα πρέπει να διερευνάται η χρήση ΣΜΑ. Για αποστάσεις πάνω από 40χμ η χρήση ΣΜΑ φαίνεται να συμφέρει οικονομικά.”   http://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/14885/file0.pdf?sequence=2&isAllowed=y
  •  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική σχολή, τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής ανάπτυξης. Μεταπτυχιακή διατριβή. “Χωροθέτηση μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου” Θεόδωρος Πανουτσόπουλος 2015.  Σελ. 15, Μια εγκατάσταση ΣΜΑ κρίνεται αποδοτική όταν η απόσταση του χώρου επεξεργασίας / διάθεσης είναι  >30 χιλιομέτρων και η ημερήσια ποσότητα απορριμμάτων ξεπερνά τους 20 τόνους. (ΕΕΣΔΑ,2011)

Η μελέτη είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην διεύθυνση: http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/45596/13933.pdf?sequence=1

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική σχολή, τμήμα πολιτικών μηχανικών. Διπλωματική εργασία “Στόχος και αναγκαιότητα των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων” Φωτεινή Ξαντίδου, σελ 37.

Παρουσιάζεται το ακόλουθο διάγραμμα  και αναφέρεται ότι: 

Το κόστος των 10€/t το οποίο τίθεται, αναφέρεται στο κόστος σχεδιασμού, στην αξία του χώρου και του εξοπλισμού, καθώς και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του ΣΜΑ. Όπως προκύπτει από το διάγραμμα, για αποστάσεις μεγαλύτερες των 50 χιλιομέτρων, μαζί με την επιστροφή, το κόστος μεταφοράς μειώνεται σημαντικά με την μεσολάβηση των ΣΜΑ. Με την μεσολάβηση ενός ΣΜΑ σε περιπτώσεις όπου η απόσταση του τελικού χώρου διάθεσης είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη, το συνολικό κόστος για τη μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται μικρότερο από το κόστος απευθείας μεταφοράς. “[  Η κόκκινη γραμμή είναι επισήμανση δική μας που δείχνει την θέση του ΣΜΑ Ρεθύμνου στο διάγραμμα. ] Η μελέτη είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην διεύθυνση: https://ikee.lib.auth.gr/record/280644/files/GRI-2015-15641.pdf .

 

Το θέμα της σκοπιμότητας δημιουργίας ΣΜΑ έχει ερευνηθεί επαρκώς και αυτές είναι μόνο μερικές από τις πολλές μελέτες που έχουν γίνει και όλες καταλήγουν στο ίδιο περίπου αποτέλεσμα.

Δεν συμφέρει η δημιουργία ΣΜΑ για αποστάσεις μικρές όπως αυτή Ρεθύμνου - ΧΥΤΑ.

 

Εκτός όμως από την οικονομική ζημιά η χρήση  ΣΜΑ θα δημιουργήσει και άλλα, εξίσου σημαντικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε, τόσο για τον χώρο που θα εγκατασταθεί, όσο και για την περιοχή του Αρκαδίου, καθώς οι συνεχόμενες διαδρομές των 12+2= 14 μέτρα κοντέινερ από τις 7:00 μέχρι τις 13:30 στον δρόμο του Αρκαδίου θα δημιουργήσουν τους καλοκαιρινούς μήνες σοβαρές δυσκολίες και κινδύνους στην  κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των τουριστικών λεωφορείων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η λύση για την σωστή μεταφορά των απορριμμάτων θα μπορούσε να είναι σε πρώτη φάση η αγορά νέων απορριμματοφόρων και ο προγραμματισμός περισσότερων διαδρομών ώστε αυτά να μην είναι υπερβολικά φορτωμένα και να είναι στεγανά.

Η σωστά οργανωμένη ανακύκλωση όμως μπορεί να μειώσει στο μισό τον όγκο των απορριμμάτων που κατευθύνονται προς τον ΧΥΤΑ και να δώσει τελικές λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπωρούν χρόνια τις κοινότητες της περιοχής Αρκαδίου αλλά και να μας δώσει οικονομικά οφέλη από την αξία των υλικών και τα πρόστιμα που θα γλιτώσουμε καθώς από φέτος έχει οριστεί πλαφόν στον όγκο των απορριμμάτων που πάνε στους  ΧΥΤΑ με ένα μεγάλο πρόστιμο για κάθε τόνο παραπάνω που θάβουμε.

Κλείνοντας θα ήθελα να σχολιάσω τους πανηγυρισμούς των υπεύθυνων για το γεγονός ότι είμαστε από τους καλύτερους Δήμους στην Ελλάδα με 15% ανακύκλωση υπενθυμίζοντας τους ότι ο μέσος όρος στην Ε.Ε είναι πάνω από 50%.  Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα πριν αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε.

 Ο Μιχάλης Παπαδουράκης είναι Εκπαιδευτικός.

Msc IEFS BUCAREST

Msc SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY, ENGLAND 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μπες στον οδηγό

Καταχώρησε την επιχείρησή σου ΔΩΡΕΑΝ στον Οδηγό Αγοράς

Φόρμα Καταχώρησης

GoodNet Ads

HOTSoft.gr

Σχεδιασμός, Κατασκευή & Προώθηση ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων e-shop στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Cozy Taxi transfers, Rethymno Crete.

Chania & Heraklion airport taxi transfers. Rethymno taxi transfers to hotels, villas, ports & airports in Crete. Taxi Excursions in Crete.

Dromolatis.gr Trekking trips for everyone 

Trekking programs, for an unforgetable experience trip in Crete.

hotCloud.gr δημιουργία ιστοσελίδων

Δημιούργησε οικονομικά μια καλαίσθητη ιστοσελίδα, συμβατή με όλες τις συσκευές. Υπηρεσία κατασκευής ιστοσελίδων, με σύγχρονο σχεδιασμό & τεχνική υποστήριξη.

Τεχνικό γραφείο Σισάκης

Οικοδομικές εργασίες, αναπαλαιώσεις & ανακαινίσεις κτιρίων στο Ρέθυμνο. Διαμαντοκοπές, Κοπή & Διάτρητη μπετόν, Κατεδαφίσεις, Gunite ενισχύσεις & επισκευές κτιρίων στο Ρέθυμνο, Πέτρινες κατασκευές, Μπετά, κτισίματα & σοβάδες.

Τεχνική Μηχανολογική Ρέθυμνο

Εγκατάσταση & συντήρηση κλιματιστικών Ρέθυμνο. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θέρμανση, λέβητες, καυστήρες, μηχανολογικές μελέτες..

Προώθηση ιστοσελίδων & eshop

Ρέθυμνο Προώθηση & Διαφήμιση ιστοσελίδων. SEO, Search Engine & Social Media Marketing. Προώθηση ξενοδοχείων, βιλών, rent a car, τουριστικών επιχειρήσεων & e-shop.

Εορτολόγιο

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ:
Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλω Μαριλένα Μένανδρος Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα, Πατριτσία, Πατρίτσα Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεογνώσιος Θεόκτιστος

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ : ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Τ