Τέχνη & Πολιτισμός Καλλιτεχνικά εργαστήρια

Εργαστήριο Ξυλογλυπτικής, Κουτάντος Γεώργιος

Περιγραφή:  Εργαστήριο & εκθετήριο ξυλογλυπτικής
Τηλέφωνα: 2834061142
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Αξός, Ρέθυμνο 74051
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 5
Συνολο Κατηγοριών: 1