Υγεία & Ιατρική Φυσικοθεραπευτές

Βαρδιάμπαση Μαρία Άννα

Περιγραφή:  Φυσικοθεραπεύτρια, Manual Therapist
Τηλέφωνα: 2831053339
Φαξ: 2831053323
Διεύθυνση: Μ. Πορτάλιου 5-7, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 29
Συνολο Κατηγοριών: 1