Βιομηχανία & Βιοτεχνία Πρώτες Ύλες, Μάρμαρα & Γρανίτες

Ξυλεμπορική Ρεθύμνης, Δρουλίσκος Γ. & Ν. ΟΕ

Περιγραφή:  Ξυλεία
Τηλέφωνα: 2831023735
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Μάχης Κρήτης 45 Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 23
Συνολο Κατηγοριών: 1