Βιομηχανία & Βιοτεχνία Πρώτες Ύλες, Μάρμαρα & Γρανίτες

Περακάκης Κωνσταντίνος & Ευάγγελος

Περιγραφή:  Μάρμαρα, γρανίτες, τοποθετήσεις, επεξεργασία, εμπορία
Τηλέφωνα: 2831071095
Φαξ: 2831071095
Διεύθυνση: Σφακάκι Δήμος Αρκαδίου, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 23
Συνολο Κατηγοριών: 1