Βιομηχανία & Βιοτεχνία Πρώτες Ύλες, Μάρμαρα & Γρανίτες

Καργάκης Γ. & ΣΙΑ ΟΕ

Περιγραφή:  Μάρμαρα, γρανίτες, πορόλιθοι, τζάκια, σχιστόλιθοι
Τηλέφωνα: 2892022288
Φαξ: 2892022288
Διεύθυνση: Αληθινη Μοίρες, Ηράκλειο 70400
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 23
Συνολο Κατηγοριών: 1