Βιομηχανία & Βιοτεχνία Πρώτες Ύλες, Μάρμαρα & Γρανίτες

Βαρδιάμπασης Χαρ. Νικηφόρος ΜΙ

Περιγραφή:  Μάρμαρα, Γρανίτες
Τηλέφωνα: 2834022188
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Πέραμα Δήμου Γεροποτάμου 74052
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 23
Συνολο Κατηγοριών: 1