Βιομηχανία & Βιοτεχνία Πρώτες Ύλες, Μάρμαρα & Γρανίτες

Μαρμαροτεχνική Μαμαλάκης

Περιγραφή:  Μάρμαρα, Γρανίτες, Σύνθετα, Εμπορία - επεξεργασία
Τηλέφωνα: 2831022958
Φαξ: 2831026590
Διεύθυνση: Δασκαλάκη 10, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 23
Συνολο Κατηγοριών: 1