Βιομηχανία & Βιοτεχνία Πρώτες Ύλες, Μάρμαρα & Γρανίτες

Πενθερουδάκη ΑΦΟΙ

Περιγραφή:  Μάρμαρα, Γρανίτες
Τηλέφωνα: 2831029944
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Βιολί Χαράκι Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 23
Συνολο Κατηγοριών: 1