Βιομηχανία & Βιοτεχνία Πρώτες Ύλες, Μάρμαρα & Γρανίτες

Μάρμαρο & Πέτρα ΑΒΕΕ, Μ. Φουντιδάκης & Υιοί ΑΒΕΕ

Περιγραφή:  Παραδοσιακά θυρώματα, μάρμαρα, πέτρα, μαλτεζόπετρα
Τηλέφωνα: 2831058400
Φαξ: 2831058444
Διεύθυνση: Χαλεβί Ρουσσοσπίτι, Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 23
Συνολο Κατηγοριών: 1