Βιομηχανία & Βιοτεχνία Μέταλλα

SCRAP Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.

Περιγραφή:  Ανακύκλωση & Επεξεργασία μετάλλου
Τηλέφωνα: 2831020074
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Αγία Πελαγία Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 5
Συνολο Κατηγοριών: 1