Διάφορα χρήσιμα Οικονομολόγοι, Σύμβουλοι & Λογιστές

Business & Development Γιώργος Γύπαρης

Περιγραφή:  Οικονομοτεχνικές μελέτες, επιχορήγηση επιχειρήσεων, μελέτες ISO HACCP, υγιεινή & ασφάλεια εργασίας
Τηλέφωνα: 2831022446
Φαξ: 2831020866
Διεύθυνση: Ρέθυμνο 74100
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 80
Συνολο Κατηγοριών: 1