Διάφορα χρήσιμα Οικονομολόγοι, Σύμβουλοι & Λογιστές

Δασκαλάκης Γεώργιος

Περιγραφή:  Λογιστής - Φοροτεχνικός
Τηλέφωνα: 2834022789
Φαξ: 28310
Διεύθυνση: Πέραμα, Ρέθυμνο 74052
URL: 
 
Συνολο Καταχωρήσεων: 80
Συνολο Κατηγοριών: 1